• Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (1)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (2)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (3)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (4)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (5)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (6)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (7)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (8)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (9)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (10)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (11)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (12)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (13)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (14)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (15)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (16)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (17)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (18)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (19)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (20)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (21)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (22)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (23)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (24)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (25)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (26)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (27)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (28)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (29)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (30)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (31)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (32)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (33)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (34)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (35)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (36)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (37)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (38)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (39)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (40)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (41)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (42)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (43)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (44)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (45)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (46)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (47)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (48)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (49)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (50)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (51)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (52)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (53)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (54)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (55)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (56)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (57)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (58)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (59)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (60)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (61)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (62)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (63)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (64)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (65)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (66)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (67)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (68)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (69)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (70)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (71)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (72)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (73)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (74)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (75)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (76)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (77)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (78)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (79)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (80)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (81)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (82)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (83)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (84)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (85)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (86)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (87)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (88)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (89)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (90)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (91)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (92)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (93)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (94)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (95)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (96)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (97)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (98)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (99)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (100)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (101)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (102)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (103)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (104)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (105)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (106)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (107)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (108)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (109)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (110)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (111)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (112)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (113)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (114)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (115)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (116)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (117)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (118)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (119)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (120)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (121)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (122)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (123)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (124)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (125)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (126)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (127)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (128)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (129)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (130)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (131)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (132)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (133)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (134)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (135)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (136)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (137)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (138)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (139)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (140)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (141)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (142)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (143)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (144)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (145)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (146)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (147)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (148)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (149)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (150)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (151)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (152)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (153)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (154)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (155)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (156)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (157)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (158)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (159)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (160)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (161)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (162)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (163)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (164)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (165)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (166)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (167)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (168)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (169)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (170)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (171)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (172)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (173)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (174)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (175)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (176)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (177)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (178)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (179)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (180)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (181)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (182)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (183)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (184)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (185)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (186)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (187)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (188)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (189)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (190)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (191)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (192)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (193)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (194)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (195)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (196)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (197)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (198)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (199)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (200)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (201)
 • Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (202)
Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017) - Skopelos (1)

Hotel Prince Stafilos (12.07.2017 - 19.07.2017)

Produsul nu mai face parte din catalog
Verifica stoc pe Veltravel.ro
Descriere

Property Location
Centrally located in Skopelos, Hotel Prince Stafilos is minutes from Folklore Museum and Port of Skopelos. This 4-star hotel is within close proximity of Museum of Photography and Stafylos Beach.

Rooms
Make yourself at home in one of the 51 air-conditioned rooms featuring refrigerators. Your room comes with a pillowtop bed. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms have deep soaking bathtubs and rainfall showerheads.

Rec, Spa, Premium Amenities
Take advantage of recreational opportunities offered, including a health club, an outdoor pool, and a fitness center. Additional features at this Art Deco hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and gift shops/newsstands.

Dining
Satisfy your appetite at the hotel's restaurant, where you can take in a garden view. Snacks are also available at a coffee shop/café. Relax with your favorite drink at a bar/lounge or a poolside bar. A complimentary buffet breakfast is served daily.

Business, Other Amenities
Featured amenities include a business center, a 24-hour front desk, and multilingual staff. Free self parking is available onsite.


Know Before You Go

 • Cash transactions at this property cannot exceed EUR 1500, due to national regulations. For further details, please contact the property using information in the booking confirmation.
 • A resort fee is included in the total price displayed.
 • Children 2 years old and younger stay free when occupying the parent or guardian's room, using existing bedding.
 • No pets and no service animals are allowed at this property.

Mandatory Fees and Taxes
 

The charges below are included in your overall room price:

 • Resort fee

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.


Take advantage of recreational opportunities offered, including a health club, an outdoor pool, and a fitness center. Additional features at this Art Deco hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and gift shops/newsstands.
Featured amenities include a business center, a 24-hour front desk, and multilingual staff. Free self parking is available onsite.

Property Location
Centrally located in Skopelos, Hotel Prince Stafilos is minutes from Folklore Museum and Port of Skopelos. This 4-star hotel is within close proximity of Museum of Photography and Stafylos Beach.

Rooms
Make yourself at home in one of the 51 air-conditioned rooms featuring refrigerators. Your room comes with a pillowtop bed. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms have deep soaking bathtubs and rainfall showerheads.

Rec, Spa, Premium Amenities
Take advantage of recreational opportunities offered, including a health club, an outdoor pool, and a fitness center. Additional features at this Art Deco hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and gift shops/newsstands.

Dining
Satisfy your appetite at the hotel's restaurant, where you can take in a garden view. Snacks are also available at a coffee shop/café. Relax with your favorite drink at a bar/lounge or a poolside bar. A complimentary buffet breakfast is served daily.

Business, Other Amenities
Featured amenities include a business center, a 24-hour front desk, and multilingual staff. Free self parking is available onsite.


Centrally located in Skopelos, Hotel Prince Stafilos is minutes from Folklore Museum and Port of Skopelos. This 4-star hotel is within close proximity of Museum of Photography and Stafylos Beach.
 

The charges below are included in your overall room price:

 • Resort fee

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.


Make yourself at home in one of the 51 air-conditioned rooms featuring refrigerators. Your room comes with a pillowtop bed. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms have deep soaking bathtubs and rainfall showerheads.
Recreational amenities at the hotel include an outdoor pool, a health club, and a fitness center.

Children under 9 years old are not allowed in the swimming pool or fitness facility without adult supervision.

The recreational activities listed below are available either on site or nearby; fees may apply.


1 double bed or 2 twin beds
237-sq-foot (22-sq-meter) room, balcony with mountain views

Entertainment - Free WiFi and satellite channels
Food & Drink - Refrigerator
Sleep - Pillowtop bed and premium bedding
Bathroom - Private bathroom, deep soaking bathtub, and rainfall showerhead
Practical - Washer/dryer, safe, and desk
Comfort - Air conditioning, climate control, and daily housekeeping

Vezi descriere

Review-uri ( Review-uri)

Acest produs nu are review-uri

Fii primul care scrie un review

Detii sau ai utilizat produsul?

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga un review